01 آبان 1400
En | 


خیابان رئیسعلی دلواری -جنب آب منطقه ای کدپستی ۵۶۱۵۸۱۳۳۴۹
تلفن  33326669 (077)
  فکس 33331990(077)
پست الکترونیک : info@bru.ir
روابط عمومی: ِداخلی 178-203-201

 
 

 مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران

میدان آرژانتین ، بلوار آفریقا ، اراضی عباس آباد ، ساختمان شهید دادمان
تلفن: ۹-۸۸۸۷۸۰۳۱ (۲۱) ۹۸+

فکس: ۸۸۶۴۶۳۳۳ (۲۱) ۹۸+
پست الکترونیک : info@mrud.ir
پیام گیر ارتباط مردمی : ۸۲۲۴۴۰۹۰-۹۱ (۲۱) ۹۸+

 

بوشهر : 33325014

برازجان : 34221420

گناوه : 33124700

دیلم : 33252500

اهرم : 33222500

خورموج : 35322998

کنگان : 4-37237581

دیر : 35426349 

جم : 37232931