01 آبان 1400
En | 

ادارت حوزه مدیر کل راه و شهرسازی بوشهر

 • اداره فناوری اطلاعات

  اداره فناوری اطلاعات

 • اداره برنامه و بودجه

  اداره برنامه و بودجه

 • اداره پیمان و رسیدگی

  اداره پیمان و رسیدگی

 • اداره ارزیابی عملکرد

  اداره ارزیابی عملکرد

 • اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

  اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 • مدیریت حراست

  مدیریت حراست

 • اداره روابط عمومی

  اداره روابط عمومی

 • اداره هماهنگی و حمل نقل

  اداره هماهنگی و حمل نقل