03 آبان 1400
En | 

 

سرپرست معاونت املاک و حقوقی

 نام و نام خانوادگی: یونس شوقی
 

 

شماره تماس : 33741205

ایمیل:amlak@bru.ir

دورنگار: 33741224

محل استقرار: ساختمان شماره 1

 

  • زمان ملاقات :

    همه روزه  از ساعت ۷ تا ۱۴

  • محل ملاقات: ساختمان شماره 1 خیابان ریئسعلی دلواری

شرح وظایف

   راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله.

   راهبري امر ارزيابي قيمت اراضي مورد خريداري و تملك شده و همچنين اراضي به متقاضيان جهت واگذاری براساس قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه.

   كنترل جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليتهاي واقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به  مديركل استان.

   نظارت بر ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات زمين در استان.

   برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف در رابطه با زمين، امكانات واگذاري و كسب آمار و اطلاعات فعاليت هاي انجام شده بر روي زمينهاي شهري سطح استان.

   نظارت بر امرحفاظت از اراضي در سطح استان.

   نظارت بر امرشناسايي، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمين.

   شركت در كميته ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به  مديركل استان.

   تهيه برنامه هاي اجرايي مديريت و گزارش پيشرفت كارها در قالب برنامه هاي مصوب به مديركل استان.

    راهبري اموردبيرخانه كميسيون تشخيص موضوع ماده دوازده قانون زمين شهري.

   راهبري ارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات واقع در مسير راهها و پرداخت بهاي  اراضی ، راهبري اموردبيرخانه كميسيون تشخيص آنها.

 

 

ماموریت های اداره : تسهیل اراضی(تهیه زمین) / واگذاری زمین ( کاربری های عمومی- مسکن ) / نگهداری بانک اطلاعات زمین / نگهداری اطلاعات استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی زمین / دفاع از اداره در بخش مسکن و راه توسط اداره حقوقی / اخذ سند زمین برای اداره کل / ثبت صورتجلسه تفکیکی برای زمین و طبقات / تعریف پروژه های مشارکت // واگذاری زمین به شهرستانها / صدور سند برای زمینهای واگذار شده شهرستانها // هماهنگی خانه های سازمانی
شرح وظایف اداره : 
انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالكيت اراضي و املاك متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در بانك زمين و دفاتر مالي .
انجام اقدامات لازم جهت خريد يا تملك اراضي شناسائي شده و اخذ سند مالكيت اراضي مذكور.
انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضي تفكيك شده و رفع نواقص مشخصات املاك .
انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاك تملك شده در دفاتر مربوط.
تهيه استعلامات ثبتي مورد نياز و پاسخ به سئوالات و رفع اشكالات ثبتي مربوط به اراضي مورد نظر.
اعلام مشخصات كامل اراضي كه به مالكيت دولت درامده به حوزه مديريت مسكن و ساختمان .
بررسي و تهيه گزارش لازم پيرامون مشخصات اراضي ثبت شده به نام دولت و ارائه آن به حوزه مديريت ذيربط
پيگيري صدور سند مالكيت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاك تا حصول نتيجه
پيگيري امور مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري دستگاههاي مشمول .
پیگيري امورصدور احكام كميسيون ماده 12 و ابلاغ نظريه كميسيون ذيربط به مراجع مربوطه جهت تثبيت مالكيت اراضي دولت
 

ماموریت های اداره : تسهیل اراضی(مالکیت اراضی ملی)/ اخذ اسناد اراضی ملی و توافقی و سایر قانونها/ نظارت بر طراحی و تفکیک شهرکها/ اخذ صورتجلسه تفکیکی به قطعات/ اخذ اسناد تک برگی اراضی / تفکیک آپارتمانی/اصلاح اسناد در صورت لزوم/پاسخ استعلامات ثبتی و سایر ادارت/یروز رسانی سامانه یکپارچه اراضی/تجمیع املاک/حفاظت اراضی
شرح وظایف اداره : 
شناسايي اراضي شهري مشمول قانون جهت خريداري و تملك .
شناسايي اراضي ملكي قطعي اداره كل
استخراج مشخصات املاك و اراضي شناسايي شده .
استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي شناسايي شده و تهيه نقشه هاي آنها .
انجام اقدامات لازم نسبت به انعكاس موارد به اداره املاك و بانك زمين جهت تشخيص نوعيت .
استخراج و تعيين زمينهايي كه نياز به حفاظت دارند .
انتشار آگهي فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقي ذيربط جهت حفاظت .
انتخاب موسسه واجد صلاحيت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداري از اراضي و تحويل املاك به طرف قرارداد 
تامين اعتبار نگهداري از اراضي
نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكار حفاظت و نگهداري از اراضي
بررسي و تعيين تكليف اراضي غير قابل نگهداري و معرفي آنها به منظور فروش و يا واگذاري .
همكاري و هماهنگي با محاكم قضايي و شوراي حفظ حقوق بيت المال در مورد اراضي تصرف شده و معرفي اراضي مذكور و يا متصرفين به اداره حقوقي، واگذاري و رفع تصرفات جهت انجام اقدامات لازم .
پيگيري و انجام ساير امور مربوط به حفاظت و نگهداري از اراضي .
انجام امورات لازم مربوط به تفکیک زمینها و انجام پیگیری ها لازم برای دریاقت سند برای آنها
 

 

ماموریت های اداره :
شرکت در جلسات دادگاهها، تهیه لوایح قضایی، رسیدگی به پرونده های حقوقی، رسیدگی به پرونده های املاک، اعلام نظر اداره در امور حقوقی سایر واحدها
شرح وظایف اداره : 
طرح و تعقيب كليه دعاوي عليه اشخاص و پاسخ به دعاوي مربوط در محدوده استان و تبادل لوايح و دفاع لازم در مراحل مختلف رسيدگي در مراجع مختلف حسب قوانين موضوعه .
تنظيم برنامه كار وكلا دعاوي و ارجاع كار به آنها ،تهيه اظهارنامه و اخطاريه به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از طرف قائم مقام وزير و مدير كل استان در موارد ضروري و پاسخگويي به آنها .
بررسي و اظهار نظر و پاسخگويي نسبت به استعلامات حقوقي واصله از ساير واحدهاي اداره كل و استان .
بررسي و اظهار نظر حقوقي نسبت به مفاد قراردادهائي كه اداره كل در مقام انعقاد آنها مي باشندو تنظيم آنها پس از تائيد مسئولين ذيربط .
اخذ ضمانت نامه شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طرف قرارداد و تهيه دستور ضبط ضمانتنامه مستنكف از قرارداد و تهيه دستور آزاد كردن ضمانتنامه طرف قرارداد در حدود اختيارات تفويض شده .
پاسخگويي به شكايات ابلاغي از سوي بازرسي كل كشور و تنظيم لوايح دفاعيه موارد ارسالي از سوي ديوان محاسبات كشور .
پيگيري اجرايي دادنامه هاي صادره له اداره كل در مراجع اجراي احكام استان و شهرهاي مربوطه .
رسيدگي و اظهار نظر نسبت به دعاوي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و پيگيري حقوقی و قضايي در وصول مطالبات ريالي و ايفاي تعهدات معوقه آنها در مقابل اداره كل .