03 آبان 1400
En | 

 

معاونت بازآفرینی شهری و مسکن

 نام و نام خانوادگی: سیدمحمود دستغیبی
 

 

شماره تماس : 33741205

ایمیل:maskan@bru.ir

دورنگار: 33741224

محل استقرار : ساختمان شماره 1

 

  • زمان ملاقات :همه روزه  از ساعت ۷ تا ۱۴
  • محل ملاقات: ساختمان شماره 1 خیابان ریئسعلی دلواری

اهم وظایف :

1- راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله .
2- راهبري‌اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان .
3- راهبري و هدايت واحدهاي تابعه در امور مرتبط با اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و كانون كاردانهاي فني و ساير تشكلهاي حرفه اي و صنفي.
4- راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، مقررات ، روشها و ساختار اداري واجرائي مربوطه .
5- راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين و توسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن .
6- راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني .
7- راهبري امر همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان .
8- راهبري امر مديريت توليد و عرضه مسكن .
9- تشويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين درساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان و نظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن و ساختمان، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و بهره برداري از آن .
10- شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل .
11- شركت در كميسيونها،كميته‌ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين‌ وآئين‌نامه‌هاي موضوعه .

                 

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن    

 


 
 

   
 * نگاهی به سیاست های بخش مسکن 

 *طرح پژوهشی مسکن مهر 

*مستند سازی مسکن مهر

*نحوه نقل و انتقال مسکن مهر

 *فرم تعهد نامه محضری ثبت نام 

*فرم تعهد نامه متقاضی جهت متراژهای اداره ثبت در معاملات ثانویه

*فرم تعهد نامه محضری همسر

*فرم انصراف متقاضیان