01 آبان 1400
En | 

مزایده ها و مناقصه های اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر از ابتدای سال 1396 را در لیست ذیل می توانید مشاهده نمایید

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به پایگاه مناقصات کشور مراجعه نمایید

 عنواندسته‌بندیحجم توضیحات
فراخوان بیمارستان خصوصیاملاک126.09 KBدانلودمهلت تحویل اسناد:96/04/03 تاریخ بازگشایی:ساعت 9 صبح مورخ 96/04/04
مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی شهرهای استان بوشهراملاکنامشخصدانلودتاریخ دریافت اسناد 96/03/08 تا 96/03/24 مهلت تحویل اسناد:96/04/03 تاریخ گشایش پاکات:96/04/04 ساغت 10 صبح