| 18 مرداد 1399
En | 
                     مهندس فرزاد رستمی

   

  دریافت فرم های نظام مهندسی بوشهر

  مقالات تحلیلی

  • گام اول برای کاهش سهم تراکم‌فروشی
   *دکتر رشید اصلانی: در مورد اینکه آیا چرخش اقتصاد شهر، بدون فروش تراکم و سایر درآمدهای ناپایدار ممکن است یا نه، پاسخ در وضعیت کنونی منفی است، چراکه نزدیک به ۳۰ سال است که شهرداری تهران به درآمدهای حاصل از تراکم‌فروشی وابسته شده و هر ساله بیش از سال قبل سهم درآمدهای ناپایدار در بودجه شهرداری بیشتر شده و به بالای ۸۰ درصد در بودجه ...
   ادامه ...